Overslaan en naar de inhoud gaan

Mout schroten

De aangevoerde mout moet gemalen worden zodat de kleinere deeltjes meer contactoppervlak hebben met het brouwwater. Dit proces noemt men schroten van het mout. Bij het schroten is het belangrijk dat de kafjes van de granen niet te veel beschadigd worden. Het komt er dus meer op aan om de granen te verpulveren dan in stukjes te malen. De kafjes zullen verder in het brouwproces een goed filterbed vormen.  Gebroken kafjes hebben als bijkomend nadeel dat deze naar tannines smaken en een wrang mondgevoel geven…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.