Overslaan en naar de inhoud gaan

CO2 Saturatie

CO2 in bier is een absolute noodzaak voor de vorming van schuim en draagt bij aan de smaak van het bier en is verkrijgbaar in gasvorm. Dit gas is kleur- en smaakloos. Afhankelijk van de hergisting kan CO2 toegevoegd worden aan de fles of voor het afvullen op fles. Uiteindelijk moet per liter bier ongeveer 5 gram CO2 toegevoegd worden. CO2…

Etiketteren

Het etiket moet opgesteld worden door de producent, volgens de richtlijnen die bepaald worden in de Belgische wetgeving. Deze wetgeving betreffende etikettering is gebaseerd op een Europese wetgeving Voorschriften op de website van FAVV Link naar de Europese wetgeving…

Bottelen op flessen

Filteren Vooraleer de flessen te gaan vullen, kan het interessant zijn om eerst te filteren. Dit is echter niet noodzakelijk en een eigen keuze. Als het bier gefilterd wordt voor het vullen : Alle partikels worden uit het bier gehaald. Weinig of geen kans meer op gushing (= blijven schuimen na openen fles). Filteren zorgt uiteraard voor helderder bier. In bepaalde gevallen echter nadelig voor de smaak. Filteren kan met een…

Disclaimer - Alles over bier
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Deze inhoud is auteursrechterlijk beschermd. Niets uit deze website mag vermenigvuldigd worden en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
• de eigenaar: de eigenaar van de website;
• gebruik(en): alle denkbare handelingen;
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
• de content, de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.